Rover Ystävät ry

Rover Ystävät ry

Toimintaohjeet ...

Ohjeet Rover Ystävät ry,n eri toiminnoille ja niiden selkeyttämiselle. 

Tämä dokumentti sisältää eri toimintojen ja niiden toiminnan ajatus siitä miten ja mitä pitää tehdä.
Kyseessä ei ole mikään raamattu jota pitää orjallisesti seurata, vaan ohjeet vanhoille ja mahdollisille tuleville toimihenkilöille. 


Sisällön kohdat:

 • Puheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Rahastohoitaja
 • Tiedottaminen
 • Jäsenasiat
 • Messut ja näyttelyt
 • Tapahtumat
 • Sosiaalinen media
 • Keskustelupalsta

Puheenjohtaja:

Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen koolle kutsuminen ja sen vastaavien sekä vaadittavien asioiden yhteydessä.


Sihteeri:

Tavallisesti sihteerin toimiin kuuluu hallituksen ja mahdollisten muiden kokouksien pöytäkirjojen kirjoittaminen ja ylläpitäminen. Sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan ja hoitaa sitten saada niihin tarvittavat allekirjoitukset ja sen jälkeen tallettaa ne hänelle parhaalla tavalla jälkipolvia varten. Hän lähettää myös yhden kopion pöytäkirjasta rahastohoitajalle tai ylläpidolle joka sitten taas liittää sen tilintarkastajalle vuoden vaihteen tai kirjanpidon yhteydessä jossa niitä tarvitaan. Dokumentti saisi mieluiten olla PDF-muodossa, jolloin sen tallettaminen on helpompaa.


Rahastonhoitaja:

Rahastonhoitaja on osa kerhon hallituksen jäsenistä.

Puheenjohtaja ja rahastonhoitajan vastuulle kuuluu yhdessä seurata rahaliikennettä, jäsenrekisteriä.

Rahastonhoitaja ylläpitää pankki tilin tiliotteiden ja kuittien ja niiden tallettamisen sähköiseen muotoon. Tavallisesti pitää löytyä kuukauden taso tiliotteista yksi kopio kirjanpidossa. Hänen vastuullaan on tietenkin itse kirjapito ja sen esittely puheenjohtajalle kerran kuukudessa, jos hän niin tahtoo tai toivoo.

Käytössä on tällä hetkellä KITSAS – niminen ilmainen ja hyvän maineen saanut kirjapito ohjelma joka on jopa ilmainen. ja mitä parasta, erittäin yksinkertainen käyttää.

Rahastonhoitajalla on myös oikeudet hyväksyä kerholle tulevia laskuja, jäsenille aiheutuneet kulumaksut ja vastaavat.


Tiedottaminen:

Kerhon tiedotuskanavat ovat aika ajoin ollut pikkasen rempallaan, mutta nyt näyttää siltä että nopein ja helpoin tapa on tehdä se Facebook ryhmämme kautta. Linkki: https://www.facebook.com/groups/46719305431

Palstan puolella on myös oma osio tapahtuma ilmoituksia varten. Täällä on ehkä enemmän ns. vanhempaa jäsenistöä asiakkaina.

Ja sitten on kolmas paikka kerhon omat verkkosivut. https:/roverfriends.fi 


Jäsenasiat:

Jäsenreksiterin ylläpitoa hoitaa vuosittain määritelty henkilö jolla myös on oikeudet kerho pankkitilille. Tavallisesti hommaa hoitaa rahastonhoitaja jolloin jäsenmaksujen seuranta helpotu (Tämä on jopa suositus kerhojen säännöksissä ja yleisesti järjestötoiminnassa.


Messut ja näyttelyt:

Kerho on mukana vuosittain erilaisten messujen ja näyttelyiden tiimoilta. Näitä tehtäviä on jo pitkään yhteistyössä, jo useamman vuoden, hoitanut Era ja Kimmo Linnavuori . Era on toistaiseksi ilmoittanut jatkavansa kyseistä hommaa ja niin myös Kimmo. Kiitos siitä heille

Era ei suoranaisesti kuulu hallitukseen, mutta on tavallisesti aina mukana kun keskustellaan juuri näyttelyistä ja messuista. Hänellä on erittään hyvä tuntemus ja on aika monessa muissa kerhon hommissa.

Tavallisimmat messut ja näyttelyt jossa olemme mukana on:

Lahti

Britit kohtaavat

Kokkolan messut ?


Tapahtumat:

Kerho järjestää vuosittain määrätyn määrän eri tapaamisia, ajoja, joulujuhlat ja vastaavaa. Ne on tavallisesti seuraavat:

 • Kevätajot
 • Vuosikokous ja sen yhteydessä jokin maastoajo tapahtuma on ollut viimeaikoina sopiva vaihtoehto.
 • Kesä tapaaminen
 • Syysajot
 • Maastoajo
 • Joulujuhlat

Sosiaalinen media:

Kerhon nimissä on erilaisia ryhmiä ja tällä hetkellä niistä 3 on Facebook ryhmiä.

Ryhmät ovat: 

Rover Ystävät – Finland - per. 06.03.2024 on 1800 jäsentä

Sen tarkoitus on toimia sekä kerhon yhtenä virallisena tiedotuskanavana jäsenilleen. Toinen kanava on Palsta joka palvelee niitä jäseniä jotka ei ole sosiaalisen median kanssa tekemisissä. Ja sitten tietenkin meidän omat verkkosivut: https://roverfriends.fi 

Rover Ystävät – Pulma Kulma - per 06.03.2024 on 1300 jäsentä

Kuten jo nimi kertoo niin on tarkoitettu harrastajille ja tee se itse porukoille josta voi saada apuja ja neuvoja ongelmien kanssa. Erittään suosittu paikka tällä hetkellä. Asiallista keskustelua kaikin puolin.

Rover Ystävät – Market Place - per: 06.03.2024 on 1700 jäsentä


WWW-Sivut

Osoite: https://roverfriends.fi

Verkkosivut on avoinna kaikille selaajille, eli sen käyttö ei vaadi mitään rekisteröintiä.

Verkko sivut on myös paikka jossa kaikki tiedotus tapahtuu omassa osiossa.
Periaatteessa sama tiedotus aineisto on samassa muodossa kaikissa paikoissa.

   


Keskustelupalsta

Forum / Palsta

Kerholla on käytössä myös erillinen keskustelu palsta, tai paremmin tunnettu nimellä BBS = Bulletin Borad System.

Kyseinen palvelu on ollut käytössä jo jonkin aikaa ja sen käyttö on kyllä huomattavasti hiljentynyt Facebookin aloittamisen jälkeen. Syy hiljentymiselle on että vanhempi sukupolvi ei ole mukana Facebook mediassa, ja se on ihan ymmärettävää. Jatkamme toki sen käyttöä niin kauan kun sille on tarvetta. Sieltä löytyy sen veran hyvää ja asiallista tietoa juuri TeeSeItse porukalle. Hyviä ohjeita eritoten Disco, Series ja Range Rover Classic porukalle.  


Kyseistä dokumenttia tullaan aika ajon muokkaamaan mahdollisten parannusten ja uusien ideoiden pohjalta.
Sen takia tämä dokumentti on myös kerhon verkkosivuilla luettavissa.

Terv.

Martin Ericsson
ITC-vastaava / Rahastohoitaja
martin.ericsson@roverfriends.fi

Rover Ystävät ry

Yhteystiedot:

Postiosoite:

c/o Eero Jaakkola - Puheenjohtaja
Kärrynpyöräntie 7 A
FIN- 02940 Espoo

Sähköposti:
jaakkola.eero@kolumbus.fi

 

Pankkitiedot:

Kerhon tilinumero:
IBAN: FI32 5410 0220 4204 03

BIC: OKOYFIHH

Suoraveloitus: 

003710895776
BIC: OKOYFIHH

Some:

Kerhon virallinen
tiedotus ryhmä

Rover Ystävät - Finland

Rover osien osto ja myynti ryhmä
Rover Ystävät - Market Place 

Ongelmien pulmia ja ratkaisuja
Rover Ystävät - Pulma Kulma 

Sähköposti:

Jäsenasiat:
jasenasiat@roverfriends.fi

Yleissähköposti:
roverfriends@roverfriends.fi

Rahastonhoitajan postilaatikko
rahastonhoitaja@roverfriends.fi