Rover Ystävät ry hallitus ...

Kerhon hallitus 2020 - 2022

Päivitetty: 07.10.2021

Puheenjohtaja

Vara puheenjohtaja

Sihteeri

Vuosikokuksen tai hallituksen kokouksen yhteydessä valitaan aina kokouksen yhteydessä…

Rahaston hoitaja

Hallituksen muut jäsenet

Erkki Lehmuskoski

era1@iki.fi

IT-ylläpito