Rover Ystävät ry - Rover Friends Finland - styrelse

Styrelsen för 2020 - 2022

Uppdaterad: 18.03.2022

Ordförande:

Talar: Engelska och Finska

Vice ordförande:

Talar: Finska

Sekreterare:

Sekrereraren väljs skilt vid respektive möte.

Kasör:

Talar: Svenska, Engelska och Finska

Styrelsens andra medlemmar:

Talar: Svenska, Engelska och Finska

Erkki Lehmuskoski

era1@iki.fi

ITC-underhåll, Medlemsregister, Facebook och Forum:

Talar: Svenska, Engelska och Finska